CV

Work experience

Creative & Strategist
Freelance January 2007- Present

Since 2007 I’ve been helping various companies with their communication goals. In the beginning it was mostly through film production, but since 2013 my focus has been more on concept and strategy.

For the productions I use my network of freelancers and production companies. Clients include Akzo Nobel, NIBC, Unilever and the Anne Frank Foundation.

www.mathijsvoordenberg.nl
www.vanvoor.net

 

Product Development / Co-founder
Vicancy, March 2012 – December 2012

Vicancy (formerly Qurriculum) is an Internet start-up that focuses on the visualisation of vacancies and CVs. Within Vicancy I was responsible for product development and strategy.  I adopted a lean approach, in which I made use of prototyping and user testing.

 

Online Strategy & Marketing / owner
OppasStudent, September 2012- January 2013

OppasStudent is an online service that connects parents looking for a sitter with students who want to work as a nanny. The site has over 4000 unique visitors per month and 2,000 active customers. In addition to being a co-owner of the startup, I was also responsible for the online marketing; I formulated marketing objectives, SEO, SEA, UX, content marketing and conversion optimisation. I was also responsible for the development of the website, from strategic design to the coordination of designers and developers on the functional design. My main role in the six-strong team of OppasStudent was commercial analysis and strategy. I also initiated SeniorenStudent, a service that connects older people to volunteers who would like to help them in some way.

www.OppasStudent.nl
www. PoetsStudent.nl
www.SeniorenStudent.nl

 

 

Training

New Media, University of Amsterdam (in English)
Amsterdam, Masters degree, 2010 – 2011
I wrote my thesis on the relationship of dependency between Google, users and businesses. I completed my masters with a 7.5 average.

Media and Culture (towards new media), University of Amsterdam
Amsterdam, Bachelor earned, 2005 – 2009

Management economics and law, Hva
Amsterdam, HBO foundation course accrued, 2004 – 2005

 

 

Extra curricular

Vice Chairman, fulltime
ASVA student union, 2009- 20010
The student union ASVA is an organisation of 25 employees and 2,200 members. My role as vice president was full time. I was responsible for the internal organisation, promotion, HvA, and national student organisations.

Chairman Advisory Board
Study Off-Screen, 2009-2012
As chairman of the advisory board I advised in relation to recommended policy.

President, partime
Study Off-Screen, 2008- 2009
Off-Screen is an association with more than 1,000 members. As Chairman, I led five other board members and was responsible for the professionalisation of the association.

 

 

Software

FinalCut Pro 7 & Finalcut Pro X  – EXTENDED
AVID – AVERAGE
Adobe cc (photoshop, illustrator, indesign, after effects, premiere) – AVERAGE
Axure PRO – EXTENDED
GOOGLE ADWORDS – EXTENDED (Google Adwords Qualified)
GOOGLE ANALYTICS – MIDDLE

 

 

 

Skills

Strategic
Analytical
Creative
SEA
SEO
Conversion optimisation
Enterprising
Directing
Camera
Editing
Production
Photography
YouTube marketing
Content marketing

 

 

 

 

IN DUTCH:

 

WERKERVARING

Creative & strateeg
Freelance, januari 2007- Heden

Sinds 2007 help ik diverse bedrijven met hun communicatie doelstellingen. In het begin met name door de productie van film, en vanaf 2013 ben ik me meer op concept en strategie gaan richten.

Voor de producties maak ik gebruik van mijn netwerk van freelancers en productie bedrijven. Ik werk onder andere voor Akzo Nobel, NIBC, Unilever en het Anne Frank huis.

www.mathijsvoordenberg.nl
www.vanvoor.net

 

Product development  / Co-founder
Vicancy, maart 2012 – December 2012

Vicancy (voorheen Qurriculum ) is een internet start-up die zich richt op het visualiseren van vacatures en cv’s. Binnen Vicancy was ik verantwoordelijk voor de productontwikkeling. Hierbij werkte ik via de lean approach waarbij ik gebruik maakte van prototypes en gebruikerstests.

 

Online strategie & Marketing / owner
OppasStudent, September 2012- Januari 2013

OppasStudent is een online service voor ouders die een oppas zoeken en studenten die willen werken als oppas. De site heeft meer dan 4000 unieke bezoekers per maand en 2000 actieve klanten. Naast mede eigenaar van deze startups was ik verantwoordelijk voor de online marketing. Hierbij hield ik mij bezig met het formuleren van marketing doelstellingen, SEO, SEA, UX, content marketing en conversie optimalisatie. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website, van het strategisch uitdenken tot  en met de coördinatie van designers en developers op basis van het functioneel ontwerp. Het totale team OppasStudent bestond uit 6 personen waarbij ik vooral zorgde voor de commerciële analyse en strategie. Verder initieerde ik de nieuwe online services SeniorenStudent.

www.OppasStudent.nl
www. PoetsStudent.nl
www.SeniorenStudent.nl

 

 

Opleidingen

New media, UvA (Engelstalig)
Amsterdam, Master behaald, 2010 – 2011
Ik schreef mijn thesis over de afhankelijkheidsrelatie tussen Google, gebruikers en bedrijven. Ik ronde mijn master met een 7,5 gemiddeld af (met genoegen).

Media en Cultuur (richting nieuwe media), UvA
Amsterdam, bachalor behaald,, 2005 – 2009

Management economie en recht, Hva
Amsterdam, HBO propedeuse behaald, 2004 – 2005

 

 

Extra Curriculair

Vice-voorzitter , fulltime
ASVA studentenunie , 2009- 20010
De studentenvakbond ASVA is een organisatie van 25 medewerkers en 2200 leden. Als vice-voorzitter werkte ik full-time. Ik was verantwoordelijk voor  de interne organisatie, promotie, HvA, en landelijke studentenorganisaties.

Voorzitter Raad van Advies
Studievereniging Off-Screen , 2009-2012
Als voorzitter van de raad van advies, adviseerde ik het bestuur van studievereniging Off-Screen over het te volgen beleid.

Voorzitter, partime
Studievereniging Off-Screen , 2008- 2009
Off-Screen is een vereniging met ruim 1000 leden. Als voorzitter gaf ik leiding aan 5 andere bestuursleden en zorgde ik voor de professionalisering van de vereniging.

 

 

Software

FINALCUT PRO 7 & Finalcut pro X
UITGEBREID

AVID
GEMIDDELD

Adobe cc (photoshop, illustrator, indesign, after effects, premiere)
GEMIDDELD

Axure PRO
UITGEBREID

GOOGLE ADWORDS
UITGEBREID  (Google Adwords Qualified)

GOOGLE ANALYTICS
GEMIDDDELD

 

 

Skills

Regie
Camera
Editing
Productie
Fotografie
YouTube marketing
Content marketing
SEA
SEO
Conversie optimalisatie
Ondernemend
Strategisch
Analytisch
Creatief